Tackla hatet – föreläsning

Har arbetsplatsen erfarit hat, hot eller sexualiserade kränkningar? Vill ni höja medvetenheten om ämnet? Föreläsningen Tackla hatet bygger på boken med samma namn och sammanfattar hur problemet med näthat ser ut, vilka konsekvenser det får för yttrandefriheten och vad samhället kan sätta emot.

Rebecka Bohlin har i sin bok intervjuat ett stort antal personer, forskare såväl som utsatta för näthat och hot, och drar slutsatser av vad människa behöver för att hantera sin säkerhet och den psykiska stressen. Hon svarar på frågor som: Vad kan och bör arbetsgivaren göra när en medarbetare hotas eller trakasseras? På vilket sätt är kvinnor särskilt utsatta? Vad säger lagen? Var brister polis och rättssamhälle? Och hur kan vi agera tillsammans?

Pris: 10 000 kronor + moms

(Pris för ideella organisationer: 6 000 kronor + moms)

Priserna gäller Stockholm. För föreläsningar utanför Stockholm tillkommer kostnad för resa och traktamente.Uppskattad föreläsare

Rebecka Bohlin är en ofta anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Hon har anlitats av regeringskansliet, företag som Skanska, Alten och ICLD, organisationer som Kvinna till Kvinna, Roks och Kvinnors nätverk samt en rad fackförbund, folkhögskolor och studieförbund.